Kystpartiet sine viktige punkt for gjennomføring

Det passer oss i Kystpartiet bra at de andre partiene bruker tid på å sverte hverandre, for Kystpartiet ønsker å arbeide for å få ting gjennomført. Gjennomføringsevnen har manglet i norsk politikk fordi ingen har ryggrad nok til å tørre å ta en avgjørelse. I forkant blir det hanket inn konsulentrapporter slik at hvis det viser seg at en avgjørelse ikke skulle være riktig, så henvises det til konsulentrapporten og politikeren går klar, gang på gang.

Det er selvsagt mange ting som er viktig å få gjort noe med i landet vårt, og Kystpartiet prøver å fokusere på skjevheter det bør være meget enkelt å endre på raskt slik at disse endringene merkes av folket. Folk er lei av alt pratet og vil se endringer. Kystpartiet mener følgende ting bør stå høyt oppe på en endringsliste:

1                    Garantert påbegynt behandling 48 timer etter at kreftdiagnose er stilt.

2                    Ungdomsledigheten må reduseres.

3                    Sats på utvikling av landbaserte arbeidsplasser NÅ, for oljen vil ta slutt og vi må være klar.

4                    Transportnæringen må få konkurrere på like vilkår som utenlandske transportører.

5                    Stopp ferjefri E39 nå og sats på å utbedre/rassikre eksisterende veinett først.

 

Punkt 1, Kreftbehandling. Her skal det ikke være snakk om penger, men hvis det likevel er det må det kuttes i antallet ikke-medisinske ansatte ved sykehusene (alle disse som flytter papir og lager rapporter og statistikker) og prioritere hvor det viktigste er pasienten og ikke som i dag, rapporten.

Punkt 2, Ungdomsledigheten. Det passer ikke for alle å gå på skole vi må derfor legge til rette for at de som ikke vil eller orker å gå fra grunnskolen og rett på videregående får en mulighet til å komme i arbeid. Virkemiddel her kan være at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift på personen de 5 første årene i arbeidslivet, dette må følge personen ved evt skifte av arbeidsplass.

Punkt 3, Utvikling av arbeidsplasser. Dette bør også være en meget enkel ting å få satt i gang og kan finansieres på følgende måte: Bedriftseiere som tar ut utbytte må i dag betale 28 % i skatt. (Noe som er for mye da bedriften også betaler 28 % skatt av overskudd.) Ved en liten omlegging her ved at eieren betaler 10 % i skatt og de resterende 18 % skal brukes til å hjelpe folk som ønsker å starte opp nye bedrifter, vil man få mange enkeltpersoner med på å vurdere prosjekter i stedet for systemet Innovasjon Norge, og nåløyet for å få finansiert et prosjekt vil bli større.

Punkt 4, Transportnæringen. Ved landtransport må vi innføre et depositum ved innkjøring til Norge og utlevere en brikke for bompasseringer og Norsk Befrakter/Speditør/kjøper av lasten må stå ansvarlig ved ankomst til Norge. Brikken leveres tilbake ved grensestasjon ut av Norge. Det bør settes en max grense for hvor mye drivstoff det er tillat å ha med inn til Norge. Kabotasjereglene må fjernes. Sjøtransporten innenriks må utelukkende bestå av Norskregistrerte fartøy med Norsk mannskap.

Punkt 5, Veier. Når man ser på alle ras som har stengt veiene våre bare i 2013 med dessverre dødsfall som resultat bør det være en selvfølge at det prioriteres å utbedre eksisterende veinett slik at vi føler oss trygge når vi er ute og kjører. Det bør være viktigere å hindre flere dødsulykker enn å spare 12 minutter på en kjøretur fra Bergen til Stavanger.

Kystpartiet er imot bompenger og mener at ferjene skal være gratis da de er en del av det veinettet bilistene allerede betaler for gjennom veiavgiften.

 Kystpartiet mener at disse sakene er noe som vi alle berøres av og at det vil være gjennomførbart raskt, velgerne vil også merke endringene. Deretter tar vi fortløpende fatt på andre saker. Kystpartiet vil ha som motto: Fra prat til handling.

 Kurt I Pedersen, Kystpartiet Hordaland.

Stikkord:

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits