Hvordan bør statsbudsjettet vedtas?

 

I vårt stortingsvalgprogram for 2017-2021 har Kystpartiet vedtatt at vi vil endre måten Stortinget vedtar statsbudsjettet på, og gå tilbake til den ordningen vi hadde før en reform i 1997. Jeg vil her skrive litt om hvorfor jeg mener dette er en god idé ? og hvorfor jeg ser på den tidligere måten å vedta budsjettet på som mere demokratisk.

Det passer her med en kort forklaring på forskjellen mellom den måten Stortinget vedtar statsbudsjettet på i dag, og den måten det gjorde det på tidligere. Frem til 1997 stemte Stortinget over de enkelte inntekts- og utgiftspostene i budsjettet. Representantene kunne for eksempel stemme over en bevilgning, en skatteøkning eller skattelette, og flertallet vant. For å unngå at utgiftene ble for store i forhold til inntektene, ble budsjettbehandlingen avsluttet med en såkalt salderingsrunde.

Slik det er i dag, skal Stortinget vedta et helhetlig budsjett, og partiene på Stortinget må forhandle for å komme frem til et budsjett som et flertall kan stille seg bak.

Det er flere grunner til at jeg foretrekker en ordning hvor stortingsrepresentantene stemmer over enkeltposter. En ting er at det er flertallet som bestemmer i hver sak. Det jeg ser på som det viktigste argumentet for å gå tilbake til den gamle ordningen, er at politikerne da vil slippe å hestehandle om alt. Det er bedre med et system hvor man stemmer fritt over hver budsjettpost, fremfor et system hvor man i unødvendig høy grad blir tvunget til løftebrudd/kamelsluking.

En annen side av saken er at når flere partier skal forhandle om en flertallsløsning, vil mindretallet bli stilt i skyggen. Vi kan ta dagens Storting som eksempel. I dag har vi et flertall som består av regjeringspartiene Høyre og FrP, sammen med KrF og Venstre. Når disse fire partiene forhandler om et statsbudsjett, vil ikke f.eks. Arbeiderpartiet få den samme oppmerksomheten som om de hadde fått hvis de var med og stemte over budsjettposter. Partiene i opposisjon legger frem alternative budsjetter, men det blir ikke det samme med tanke på oppmerksomhet. I stedet for en ordning hvor stemmegivningen kommer frem i tilknytning til hver post, har vi fått et system hvor landets statsbudsjett forhandles frem bak lukkede dører.

Erik Strand

Bilde:gcardinal på Wikimedia Commons

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kystpartiet

Kystpartiet

Kystpartiet er et verdikonservativt sentrumsparti som ivaretar enkeltindividet.

Kategorier

Arkiv

hits