Ja til en gjennomgang av skattesystemet

I Kystpartiets stortingsvalgprogram 2017-21 finner vi dette punktet:

Kystpartiet vil ha en gjennomgang av skattelovgivningen for se om det kan gjres vanskeligere bli nullskatteyter. Hensikten skal ikke vre ke statens inntekter, men bidra til skape rom for lavere skattesatser. En ordning som srskilt br vurderes, er skattefriheten for aksjeselskapers inntekter ved aksjesalg.

Hensikten med et slikt forslag sier seg selv. Hvis det blir vanskeligere vre nullskatteyter, blir det lettere kutte i skatter og avgifter. Hvis vi tar et tilbakeblikk p norsk skattehistorie, ser vi hvordan det kan g galt hvis man har hye skattesatser og samtidig gjr det lett slippe unna skatt.. P det verste ? p midten av 1980-tallet ? var marginalskattesatsen over 70 %, ogs for kapitalinntekter (Fredrik Zimmer: Lrebok i skatterett, 7. utgave 2014 s. 35). Samtidig hadde man et beregningsgrunnlag for inntektsskatt med mange unntak og inkonsekvenser, noe som gav uheldige effekter som mulighet for utstrakt skatteplanlegging.

Skattereformen i 1992 hadde noen svakheter (delingsmodellen), men var et skritt i riktig retning. Den bygget p et prinsipp som kan uttrykkes ved slagordet Bredere skattefundamenter, lavere skattesatser. Eller sagt p en annen mte: Flest mulig inntekter over et visst niv br vre skattepliktige. S kan vi tillate oss ikke ha alt for hye skattesatser.

Men selv om ting er blitt bedre enn p 80-tallet, er det grunn til sprre om det ikke er noe vi kan gjre for f gjort skattelovgivningen enda bedre. Som sitert over nevner Kystpartiets program en konkret ordning som en eventuell skattelovskommisjon (og senere Stortinget) br vurdere nrmere. Det gjelder skattefriheten for aksjeselskapers gevinst ved aksjesalg. Under vil jeg vise til en konkret hendelse som viser at skattefrihet for aksjeselskapers gevinst ved aksjesalg kan sl skjevt ut.

Skattelovens 2-38 frste og annet ledd slr blant annet fast at aksjeselskapers gevinst p salg av aksjer er skattefri. Samtidig kan aksjeselskaper heller ikke kreve fradrag for tap ved aksjesalg. I paragrafens sjette ledd sls det imidlertid fast at tre prosent av aksjegevinsten er skattepliktig. Et forml bak et slik fritak er unng kjedebeskatning, dvs. at samme inntekt blir beskattet ikke bare to, men flere ganger (Fredrik Zimmer s. 303).

I Erling Folkvords bok Vr korrupte hovedstad finner man et kapittel som heter Nr 701 millioner er verdt 2,16 milliarder. Kapitlet er skrevet av Torstein Dahle, tidligere leder i Rdt, et parti som str langt fra Kystpartiet i skattesprsml. Beskrivelsen av hvordan salg av en betydelig boligmasse kunne foretas nrmest skattefritt er uansett verd lese.

Bakgrunnen er som flger: I et tidligere kapittel i boken ble det beskrevet hvordan Ivar Tollefsen kjpte sykehusboliger i Oslo for litt over 700 millioner kroner i 2005. Det kommer frem at den reelle verdien av boligene var mye strre, anslagsvis 2,2 milliarder. I kapitlet Nr 701 millioner er verdt 2,16 milliarder ser Dahle nrmere p en rekke transaksjoner Tollefsen gjennomfrtefor kunne synliggjre en verdi p 2,16 milliarder, uten mtte betale skatt av det som s ut som en verdikning.

Omtalen av de mange transaksjonene er lang og forholdsvis komplisert. Jeg skal her ikke g inn p detaljer, men trekke frem hovedpoenget. Gevinst p salg av utleieboliger er skattepliktig. Tollefsen omgjorde sykehusboligene til boligaksjer. Og som nevnt over, kan et aksjeselskap selge boligaksjer med skattefri gevinst (om vi ser bort fra at tre prosent av aksjegevinsten er skattepliktig).

Dette eksemplet viser hvordan en betydelig inntekt ble skattefri. Et betimelig sprsml ved en gjennomgang av skattelovgivningen er om vi kan fjerne skattefritaket for aksjeselskapers gevinst ved aksjesalg uten at det medfrer for store ulemper for nringslivet.

Erik Strand

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kystpartiet

Kystpartiet

Kystpartiet er et verdikonservativt sentrumsparti som ivaretar enkeltindividet.

Kategorier

Arkiv

hits