Ja til en gjennomgang av skattesystemet

I Kystpartiets stortingsvalgprogram 2017-21 finner vi dette punktet: Kystpartiet vil ha en gjennomgang av skattelovgivningen for å se om det kan gjøres vanskeligere å bli nullskatteyter. Hensikten skal ikke være å øke statens inntekter, men å bidra til å skape rom for lavere skattesatser. En ord...
Kystpartiet

Kystpartiet

Kystpartiet er et verdikonservativt sentrumsparti som ivaretar enkeltindividet.

Kategorier

Arkiv

hits